GLISEPT - ŻEL BAKTERIOBÓJCZY I WIRUSOBÓJCZY DO RĄK

Profesjonalny środek bakteriobójczy i wirusobójczy do mycia rąk oraz ogólnego stosowania


Charakterystyka

Glisept – Profesjonalny środek bakteriobójczy i wirusobójczy. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk, powierzchni oraz ogólnego stosowania. Łagodny dla skóry dłoni dzięki zawartości substancji nawilżających. Produkt nie wymaga spłukiwania a jego pół-żelowa konsystencja sprawia, że produkt idealnie nadaje się do dozowników i atomizerów.

Produkt gotowy do użycia.

Wyrób posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

Skład:
Etanol minimum 70 %

Glicerol < 5 %

Właściwości:

Wygląd: płyn bezbarwny

Zapach: alkoholowy

Próg zapachu: Nie określono

pH w 20º C: 6,0-7,5

Temperatura zapłonu: 18º C

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach: Mieszalny w wodzie w 20º C

Temperatura krystalizacji: < -20º C

Temperatura wrzenia: ok. 85º C

Gęstość w temp. 20º C: 0,85-0,92 g/cm³

Dolna granica wybuchowości: 3,5 % obj.

Górna granica wybuchowości: > 15 % obj.

Termin przydatności: 36 miesięcy (3 lata od daty produkcji)

Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi.

Deklaracja producenta:
Przed przystąpieniem do pracy z produktem do dezynfekcji rąk obowiązkowo poddać pracowników szkoleniu BHP w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzić, udokumentować i zapoznać pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanym z występowaniem czynników chemicznych.

Szczegóły produktu

999970